9. 12. 2018
hranie k hlbokému ponoru do vnútorných krajín a rozšírených stavov vedomia..