17. 12. 2022
MAOKAMIHY

začiatok: 18:00, adresa: Dancehaus, Stromova 16, Bratislava

koncert spojený s výstavou  fotografií

MAOKAMIHY

koncert spojený s výstavou  fotografií